CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION
Kami di CURI.MY komited untuk melindungi maklumat peribadi anda dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Dasar Privasi ini menerangkan cara CURI.MY mengumpul, menggunakan, menyimpan dan mendedahkan maklumat peribadi yang dikumpul dari pengguna yang melayari laman web www.curi.my ("Laman"). Dasar privasi ini adalah untuk laman web CURI.MY, Applikasi Mobile CURI.MY dan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh CURI.MY.

Mengumpul Data Peribadi

Data peribadi adalah maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti atau menghubungi anda, Contoh: nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel ("Data Peribadi").

Kami tidak mengumpul sebarang data peribadi apabila anda melawat laman web www.curi.my kecuali jika anda memilih untuk memberikan maklumat tersebut kepada kami.

Data Peribadi yang CURI.MY memerlukan daripada anda apabila anda mendaftar di laman web ini adalah alamat e-mel anda sahaja; Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk mendedahkan maklumat lanjut seperti nama, bandar, nombor telefon dan informasi produk anda untuk memudahkan kami menghubungi anda apabila produk anda dijumpai.

CURI.MY tidak akan menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada sesiapa. CURI.MY hanya akan mendedahkan Data Peribadi kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk tujuan penguatkuasaan undang-undang.

Semua maklumat peribadi yang anda berikan kepada CURI.MY dilindungi oleh username dan kata laluan anda sendiri. Sila berhati-hati untuk tidak mendedahkan username dan kata laluan anda kepada sesiapa. Anda juga dinasihatkan untuk menukar kata laluan anda selalu.

Jika anda ingin mengakses atau mengemaskini maklumat peribadi anda, sila login ke dalam akaun CURI.MY anda atau hubungi kami di admin@curi.my. Sebarang permintaan untuk mengakses atau untuk mengemaskini maklumat peribadi akan dilakukan mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 di Malaysia.

Maklumat pengenalan bukan peribadi

Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan bukan peribadi mengenai pengguna setiap kali mereka berinteraksi dengan laman web kami. Maklumat pengenalan bukan peribadi adalah seperti nama browser, jenis komputer dan maklumat teknikal mengenai cara sambungan ke Laman kami, seperti sistem operasi dan nama syarikat internet yang digunakan .

Cookies pelayar web

Laman kami mungkin menggunakan cookies untuk meningkatkan prestasi servis kami kepada pengguna. Anda boleh memilih di web browser anda untuk menolak cookies, atau untuk memberi amaran kepada anda apabila cookie sedang dihantar. Jika anda memilih untuk tidak membenarkan cookies, sila ambil perhatian bahawa beberapa bahagian laman web ini mungkin tidak berfungsi dengan betul.

Cara kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan

CURI.MY akan mengumpul maklumat peribadi penguna untuk :

- Untuk berkomunikasi dengan pengguna apabila produk mereka dijumpai.

Kami akan menggunakan maklumat Pengguna untuk menghubungi mereka apabila kami menerima maklumat mengenai lokasi produk mereka yang hilang atau dicuri. Kami tidak akan memberikan maklumat ini kepada pihak luar yang lain kecuali ahli agensi penguatkuasaan undang-undang di Malaysia seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM).

- Untuk menghantar emel

Kami mungkin menggunakan alamat e-mel penguna untuk menjawab pertanyaan, pertanyaan, dan / atau permintaan mereka yang lain.

Bagaimana kami melindungi maklumat anda

Kami mengamalkan cara pengumpulan data, penyimpanan dan pemprosesan yang sesuai dan langkah-langkah keselamatan untuk melindungi data anda daripada akses yang tidak dibenarkan, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat peribadi, nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi anda dan data yang tersimpan di Laman kami selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 .

Tidak mendedahkan maklumat peribadi penguna

Kami tidak menjual, memperdagangkan, atau menyewa maklumat pengenalan peribadi penguna kepada orang lain. Kami akan hanya berkongsi maklumat peribadi penguna dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk tujuan penguatkuasaan undang-undang sahaja.

Perubahan kepada dasar privasi ini

CURI.MY mempunyai hak untuk mengemaskini dasar privasi ini pada bila-bila masa. Apabila kita berbuat demikian, kami akan meletakkan tarikh dikemaskini di bahagian bawah halaman ini. Kami menggalakkan pengguna untuk memeriksa dasar privasi ini selalu untuk mengetahui bagaimana kita membantu untuk melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji semula dasar privasi ini dari masa ke semasa untuk mengetahui segala perubahan kepada dasar privasi ini.

Persetujuan anda terhadap dasar privasi ini

Dengan menggunakan laman ini, anda menandakan persetujuan anda terhadap dasar privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar ini, sila jangan gunakan laman web ini. Jika anda terus menggunakan laman web ini selepas penyiaran perubahan kepada dasar privasi ini, ia akan dianggap sebagai persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Cara menghubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini atau cara pengendalian laman web ini, sila hubungi kami di: admin@curi.myDokumen ini dikemaskini pada 16 Oktober 2015
Login
Username: Password:


JOIN CURI - FREE
Forgot Password?

 
Copyright © 2014 CURI.MY